DISCLAIMER


Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het niet uit te sluiten dat de geboden informatie onvolledig of niet geheel juist is.

– We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het raadplegen van deze website.

– Deze informatie is niet bedoeld als medisch of therapeutisch advies.

– Bij gezondheidsproblemen dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd (dieren)arts.

– Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.